ON-LINE RECYCLING STATUS
ON-LINE RECYCLING STATUS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pcs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kg
We saved the tree
Processed waste

Název projektu: Papírové tašky

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_152/0012239
Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny
Předmětem projektu je prostřednictvím pořízených technologií započít ve společnosti Papírna Aloisov a.s. výrobu ekologických papírových tašek vyráběných z druhotné suroviny. Tašky budou opatřeny speciálním nátěrem, díky kterému budou nabízet konečným spotřebitelům unikátní vlastnosti.