ON-LINE RECYCLING STATUS
ON-LINE RECYCLING STATUS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ks
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kg
We saved the tree
Processed waste

Název
projektu: Fixboard linka

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_152/0012240
Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny
Předmětem projektu je využití druhotné suroviny jako klíčového materiálu pro výrobu papírových voštinových desek. Voštinové desky nabízí lepší uplatnění nejen v oblasti papírenství, ale také v dalších odvětvích národního hospodářství. Nové možnosti výroby, maximální využití odpadu a využití klíčového vstupního materiálu - recyklovaný papír, vytváří konkurenceschopný a environmentální projekt.